Maui

From Brickipedia, the LEGO Wiki
Maui
Maui.jpg
Theme:

Disney

Accessories:

Hook

Years:

2017

[List of appearances]

Maui is a Disney big figure introduced in 2017.

Notes[edit | edit source]

Appearances[edit | edit source]

References[edit | edit source]

view · talk · edit Disney figures